Reference

Firma LTC elektro s.r.o. byla založena r. 1991 jako česká firma se sídlem v Brně. Patří mezi spolehlivé firmy se širokým rozsahem činnosti.

Obor činnosti:
MĚŘENÍ A REGULACE, VÝVOJ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ,VÝROBA ROZVADĚČŮ, PROJEKCE, OBCHODNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Hlavní reference

2016

PRŮMYSLOVÁ KERAMIKA Rájec-Jestřebí – v realizaci
– řízení sušicí pece na průmyslovou keramiku, vzdálený přístup

MESIT a.s. Uherské Hradiště
– řízení kelímkových pecí na Al slitinu

Brano Hradec n. Moravicí, a.s.,
– řízení, vizualizace a archivace tepelného procesu elevátorové ohřívací pece na litinu
– snímání, vyhodnocení, přenos dat u plovákového analyzátoru pecní atmosféry


2015

Alusak Kroměříž
– doplnění a výstavba energetických zařízení – rozvodny, kabeláže, osvětlení
– řízení ustalovacích pecí na Al slitinu
– řízení rotačních pecí na Al slitinu, spolupráce se SOLMET Itálie
– realizace velínu, vizualizace a řízení CW6, vzdálený přístup

2014

KOVOLIS Hedvíkov a.s.
– řízení kelímkových pecí na Al slitinu, vzdálený přístup

FAGOR EDERLAN a.s. , Žiar nad Hronom, SLOVENSKO
– řízení kelímkové pece na Al slitinu, vzdálený přístup

KOVOLIT a.s., MODŘICE
– řízení kelímkových pecí na Al slitinu

TOP ALULIT BENEŠOV
– řízení kelímkové pece na Al slitinu


2013

PD-Refraktories Svitavy
– řízení vozokomorové pece na Dinas (S7-300, distribuovaný systém, cca 25 stanic a měničů na Profibusu, vizualizace – scada CW6, Kepserver, OPC)

KOVOLIT a.s., MODŘICE
– řízení kelímkových pecí na Al slitinu


2012

Metso a.s., Přerov
– řízení regenerační žíhací pece

Alusak Kroměříž
– řízení ustalovací pece na Al slitinu

SIEMENS sro, o.z. Elekromotory MOHELNICE
– řízení kelimkových pecí na Al slitinu


2011

Slovzink, Slovensko
– řízení pecí na odpar Zn – výroba zinkové běloby

Metso a.s., Přerov
– řízení regenerační žíhací pece

MORAVSKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY Rájec-Jestřebí
– řízení tunelové vypalovací pece na průmyslovou keramiku

MBNS – Kovárna, Brno
– řízení kovářské pece 2MW


2010

Alusak Kroměříž
– řízení rotační sušky Al třísek, řízení ustalovací pece

2009

Best Business, a.s. Kunštát
– řízení laboratorní pece č.2 na keramiku

Brano Hradec n. Moravicí, a.s.
– řízení, vizualizace a archivace tepelného procesu elevátorové ohřívací pece na litinu

ČEPRO a.s. Loukov,
– měření hladiny ropných produktů a přenos dat do nadřízeného systému S7-300 pomocí protokolu MODBUS-RTU


2008

Železárny Hrádek a.s., Hrádek
– řízení žíhací pece, vizualizace technologického procesu

Žďas a.s., Žďár n. Sázavou
– výroba a dodávka rozvaděčů a kabeláže pro řízení regenerační plynové kovářské pece č.5


2007

Žďas a.s., Žďár n. Sázavou
– výroba a dodávka rozvaděčů a kabeláže pro řízení regeneračních plynových kovářských pecí č.14, 7, 8

Deza a. s., Valašské Meziříčí
– dávkování dioktylu pro expedici a stáčení chemikálií do nákladních a vlakových cisteren

Best Business, a.s., Kunštát
– řízení komorové regenerační pece na keramiku – 1300ºC

Poldi Hütte, a.s., Kladno
– řízení kovářské ohřívací pece 3,7 MW s regeneračním ohřevem

PD Refractories, Velké Opatovice
– řízení dvoukomorové sušárny na keramiku s vlhkostním sušením


2006

Alusak Kroměříž
– řízení tavící pece na Al slitinu

Žďas a.s., Žďár nad Sázavou
– výroba a dodávka rozvaděčů a kabeláže pro řízení regenerační plynové kovářské pece č.13

US Steel, Košice
– řízení tunelové sušárny na keramiku


2005

Poldi Hütte, a.s., Kladno
– řízení kovářské ohřívací pece 3,7 MW s regeneračním ohřevem

HŽP, a.s., Prostějov
– řízení ohřívací pece 1,3 MW na automobilové listové pružiny s regeneračním ohřevem


2004

KOVOLIS Hedvíkov a.s.
– systém pro řízení odběru elektrické energie ¼ maximum
– měření úniku provozních kapalin slévárny
– řízení udržovací pece na Al slitinu

PRŮMYSLOVÁ KERAMIKA Rájec-Jestřebí
– řízení hořáku Starweine


2003

KOVOLIS Hedvíkov a.s.
– řízení udržovací pece na Al slitinu

COMAX, a.s. Velvary
– řízení tavící pece 5 a 10 t na Al slitinu

COMAX, a.s. Velvary
– řízení pohonu a hydrauliky rotační tavící pece


2002

Kovolit Modřice a. s.
– informační systém pro evidenci a zpracování provozu licích strojů

Prodez a. s.,Valašské Meziříčí, Messer Technogas
– řízení řad pro kyslíkové hořáky sklářských pecí

HETTICH, a.s., Žďár nad Sázavou
– řízení plynové tavící pece na Zn slitinu, řízení mobilních pecí pro rozvoz Zn


2001

ČEPRO a.s. Včelná, Bíteš, Bělčice, Hájek
– měření hladiny ropných produktů a přenos dat do nadřízeného systému S7-300 pomocí protokolu MODBUS-RTU

TONDACH Česká republika, s.r.o.
– řízení šestikomorové sušárny na stavební keramiku


2000

ČEPRO a.s. Smyslov
– měření hladiny ropných produktů a přenos dat do nadřízeného systému S7-300 pomocí protokolu MODBUS-RTU

Prodez a. s.,Valašské Meziříčí, Messer Technogas
– řízení dvojité regulační řady kyslík-zemní plyn (Sklo Bohemia Světlá n/S)

Kovolit Modřice a. s.
– řízení udržovací pece na Al slitinu


1999

ČEPRO a.s. Střelice
– měření hladiny ropných produktů a přenos dat do nadřízeného systému S7-300 pomocí protokolu MODBUS-RTU

KOVOLIS Hedvíkov a.s.
– 16 řídících rozvaděčů k elektrickým udržovacím pecím na Al slitinu, kompletní vybavení slévárny

Brano Hradec n. Moravicí, a.s.
– snímání, vyhodnocení, přenos dat u plovákového analyzátoru pecní atmosféry


Další zajímavé reference v období 1995 - 2016

Remet spol. s r.o., Brno
– průběžné měření výšky hladiny tekutého kovu v kokilách licího pásu
– řízení pohonů rotačních pecí na Al slitinu s dálkovým ovládáním funkcí

lisovny na Al slitinu – ČR, Polsko, Slovensko
– řízení množství plynových tavících a udržovacích pecí na Al slitinu

ČR, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
– řízení stanic pro zvyšování tlaku bioplynu

Deza, Zliv, Calofrig Borovany, Sanker (SR), Železárny Hrádek…
– dodávka stovek zabezpečovacích rozvaděčů pro hořáky tunelových pecí
– dodávka desítek řídících rozvaděčů pro řízení sušáren s hořáky STARVEINE

AIS spol. s r. o., Brno
– vývoj a výroba modemů pro komunikaci na privátních telefonických linkách v rozsáhlém energetickém informačním systému
– vývoj a výroba komunikačních desek do PC pro energetický informační systém
– vývoj a výroba zařízení pro přesné měření fáze a napětí pro energetický informační systém

Ukrajina, Slovensko
– rozvaděče pro potravinářské účely

ČSAV ÚFM
– měření a regulace teploty ohřevu pro zařízení s magnetickou rezonanci

VUT FS Brno
– měření a regulace teploty experimentálního dopalovacího zařízení

COMAX Velvary
– řízení ohřevů sušení pro průběžnou lakovací linku na plech

Deza a. s., Valašské Meziříčí
– projekce řízení spalovny průmyslových odpadů

Nová Mosilana (Marzotto)
– opravy elektroniky textilních strojů a vývoj náhrad desek řízení (zdroj pro spektrální analyzátor, výkonový řízený usměrňovač …)
– dodávka kamerových systémů pro sledování některých uzlů technologického procesu
– dodávka velkorozměrových informačních panelů
– dodávka 36 měřících převodníků připojených k PC přes seriový port RS232
– měření délky látek na výstupní kontrole

Hydrotech
– řízení pochodně pro spalování metanu – Kypr

ÚVP Brno
– řízení desítek pochodní pro spalování metanu
– desítky rozvaděčů pro řízení hořáků pálenic

Galvia Český Dub, Realistic K. V., ÚVP Brno
– realizace ohřevů pro galvanizační linku

Kovohuť Mníšek pod Brdy
– řízení pohonu rotační pece na Al slitinu
– řízení ustalovacích pecí na Al slitinu

Kovohutě Břidličná
– dodávky rozvaděčů pro zabezpečení plynových řad

ZSNP Žiar n. Hronom, SR
– desítky rozvaděčů pro zabezpečení plynových hořáků

CAB, SR
– rozvaděče pro zabezpečení plynových hořáků

Vihorlat Snina, SR
– řízení plynové tavící pece na Al slitinu

Cihelna Citherm, Olomouc (Cidem Hranice)
– řízení zdroje tepla pro sušení stavební keramiky

Cihelna Hodonín
– řízení zdroje tepla pro sušení stavební keramiky

ALW Olomouc
– řízení tavících a udržovacích pecí na Al slitinu, měření výšky hladiny Al pomocí elektrod

Expertní a speciální práce
– opravy unikátních zařízení, přístrojů a desek s nedostatečnou nebo chybějící dokumentací

Vývojové práce
– vývoj a aplikace programovatelných automatů a panelových regulátorů včetně vývojového SW pro logické řízení a komunikace v sítích s nadřízeným PC
– vývoj komunikační desky do PC – 8 sériových kanálů s úplnou obsluhou komunikačního protokolu dle přání zákazníka – aplikace v energetice
– vývoj modemů pro privátní linky v energetice
– vývoj napájecích zdrojů
– vývoj desítek malých jednoúčelových a speciálních zařízení
– vývoj několika generací zařízení pro měření přesných časových poměrů v energetice v návaznosti na satelitní navigační systém GPS s komunikací na nadřízené jednotky (tzv. měření fázoru)
– výroba VN transformátorů pro zapalování plynových hořáků
– vývoj a výroba ovládacích prvků pro dveřní systémy Assa Abloy (Besam)
– vývoj vyhodnocovacích jednotek pro snímání hladiny pro měření v nádržích s ropnými produkty